องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ที่ 49 ม.4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนราชการที่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบล คือ ปศุสัตว์และการเกษตร

               ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเกษตร โดยมีเเหล่งศึกษาเรียนรู้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

วัดหนองกระทุ่ม

        

     

                  วัดหนองกระทุ่ม เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ได้ประกาศเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๓ งาน เจ้าอาวาสองค์แรกคือ พระครูสถิตวุฒิคุณ (หลวงพ่อปลั่ง เขมจารี) อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก ส่วนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูโกศลนวการ (ปั่น กวิสสโร) เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก  ทางวัดหนองกระทุ่มจะมีงานประจำปีทุก วันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปีและมีพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้กับผู้มาร่วมงาน และในวันเสาร์ อาทิตย์ จะมีตลาดนัดอิ่มบุญ ที่มีชาวบ้านนำสินค้าการเกษตรของตนเอง มาวางจำหน่าย

วัดหนองเจริญธรรม

                   วัดหนองเจริญธรรม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ ๒ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา โดยมีพระอาจารย์ไพฑูรย์  สิริภทโท เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระธุดงค์จึงได้อาราธนามาอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านหนองเขมรและได้ดำเนินการสร้างกุฏิสงฆ์ หอฉัน ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาธรรมสังเวช เมรุและอุโบสถ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการยกขึ้นขึ้นเป็นวัดได้นามว่าวัดหนองเจริญธรรม จุดเด่นของวัด คือ พระพุทธโคดมองค์ใหญ่เป็นที่กราบไหว้ของชาวบ้านในปัจจุบัน

วัดสี่แยกเจริญพร

                    วัดสี่แยกเจริญพรตั้งอยู่เลขที่ ๖๐  หมู่ ๔ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ ชื่อสำนักสงฆ์หนองขโมย โดยการนำของหลวงพ่อสิงหล ฐิตธมโม เป็นผู้ก่อสร้างพร้อมด้วยชาวบ้านได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๘ มีเจ้าอาวาสทั้งหมด ๑๖ องค์ จนมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓ พระปลัดสายชลได้ส่งพระคณิศร ฐิตสาโรมารักษาการเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าอาวาสองค์มาถึงทุกปัจจุบันนี้

สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิด

                   กล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดตั้งอยู่เลขที่  54  หมู่ 11 ตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สวนกล้วยไม้ สุวรรณภูมิออร์คิดส์อยู่ริม ถนนสาย 346 ทางไปพระแท่นดงรัง เลยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไปประมาณ 16.5 กิโลเมตร ระหว่างทางมีป้ายบอกเป็นระยะ สถานที่จัดงานอยู่ทางซ้ายมือ มีลานจอดรถ ร้านค้า ร้านอาหารไว้บริการสำหรับประชาชนที่มาท่องเที่ยว

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล