กิจกรรมการมอบโล่ห์แม่ดีเด่นประจำปี 2563 และโครงการสื่อรักวันแม่ 

จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม

20200811092427
20200811092439
20200811092640
20200811093515
20200811093414
20200811093446
20200811091851
20200811091826
20200811091835
20200811093657

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล