เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มได้จัดประชุม เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  

114096
114095
114090
114089

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล