ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย (ต้องรู้)​

 

 

 

กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 

ต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 

 

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล