องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 49 ม.4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจาก อำเภอกำแพงแสน เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร การเดินทาง ใช้เส้นทาง เลขที่ 346  กำแพงแสน - พนมทวน  รายละเอียดสายทาง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล