× ห้องถามตอบเรื่องทั่วไป

สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

1 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #10 โดย นางสาวสุพัตรา มังกรทอง
สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ was created by นางสาวสุพัตรา มังกรทอง
<p>ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เกิด พ.ศ. ไหน ค๊ะ</p>
1 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #11 โดย บุคคลทั่วไปใช้งานได้
Replied by บุคคลทั่วไปใช้งานได้ on topic สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
<p>1. ผู้สูงอายุที่จะขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507&nbsp;&nbsp;</p>

<p>2. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ สามารถมาจัดทำเอกสารได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มได้ ในวันทำการปกติ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.&nbsp;</p>

<p>3. เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเียนบ้าน และสมุดบัญชี ธนาคาร กรณีมาดำเนินการด้วยตนเอง หรือ ถ้ามาขึ้นทะเบียนแทน ต้องมีการทำเอกสารการมอบอำนาจ&nbsp;</p>
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.204 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล