ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

 

ข้อบัญญัติส่วนที่ 1 

 

 

ข้อบัญญัติส่วนที่ 2 

 

 

ข้อบัญญัติส่วนที่ 3 

 

 

ข้อบัญญัติส่วนที่ 4 

 

 

ข้อบัญญัติส่วนที่ 5 

 

 

ข้อบัญญัติส่วนที่ 6 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล